Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.enici.pl

Sklep www.enici.pl jest własnością firmy Jurpol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Gąsiorek mieszczącego się w Brzezinach przy  ul. Sienkiewicza 87 tel/fax : 046 874 36 73 , 874 27 20.  NIP 725-108-64-39

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem stron: www.enici.pl, www.centrumkrawiectwa.pl i www.jurpol.eu.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www, a także w wyjątkowych przypadkach telefonicznie lub drogą e-mailową. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację e-mailem,o jego przyjęciu. Zamówienie realizowane są po opłaceniu zamówienia – w przypadku zamówienia kurierem, pocztą, bądź usługą paczkomaty lub po wyborze ‘Płatne przy odbiorze’.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Na prośbę klienta do zamówienia może zostać dołączona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

4.1 Klient może wprowadzić zmiany telefonicznie pod nr 664118995, 601802169 albo (+48 46) 8743673 lub wycofać zamówienie do momentu wysyłki.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena detaliczna podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DPD, kuriera InPost oraz usługi Paczkomaty InPost.
Możliwy jest wybór przesyłki kurierskiej, listowej, paczki ekonomicznej, priorytetowej z przedpłatą na konto firmy lub paczki pobraniowej płatnej przy odbiorze, istnieje także możliwość odbioru własnego w siedzibie firmy.

7. Przy spełnieniu powyższych warunków czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
UWAGA! Przy niespełnieniu powyższych warunków i braku kontaktu z zamawiającym czas wysyłki automatycznie się wydłuża.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w Polityce prywatności , stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Jednocześnie informujemy, że dokonując zakupu na stronie enici.pl Klient akceptuje regulamin sklepu z jego wszelkimi zapisami dotyczącymi polityki prywatności.

9. §  Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2.  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc e-mail na adres sklep@enici.pl podając nr. zamówienia którego dotyczy decyzja odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4.  Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.  Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.  Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8.  W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9.  Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.